Visió i missió de la empresa

Durant aquests 40 anys d’activitat, COPSA fomenta la seva solidesa en la qualitat de les obres executades i en l’esforç i professionalitat del seu personal. L’objectiu de l’empresa es seguir treballant amb la màxima qualitat per tal de consolidar l’experiència i la confiança de tots els clients.