Tunel Dos Valires – Fase III

Nom obra: Túnel dels dos Valires. Fase III. Enllaç Toulouse

Pressupost: 15.779.960,39 €

Any execució: Juliol de 2009 al Desembre de 2011


Descripció general de l’obra:

El projecte consisteix en el disseny del nus d’enllaç de la carretera general 2 amb el túnel dels dos Valires. L’enllaç es resol de forma resumida amb dos rotondes i tres viaductes sobre el riu Valira d’Orient.


Rotonda2Valires001 DCIM101GOPRO Rotonda2Valires003 Rotonda2Valires004 Rotonda2Valires005 Rotonda2Valires0061 2 3 4 7 6 5 8 9 10 13 12 11