Can Noguer

Nom obra: Habitatges Can Noguer

Pressupost: 6.165.796,83 €

Any execució: Desembre 2011


Descripció general de l’obra:

L’obra consisteix en la construcció de 3 blocs d’Habitatges plurifamiliars amb un total de 16 pisos, anomenats Can Noguer A, Can Noguer B, el bloc projectat Can Noguer C es va aturar per voluntat de la propietat en fase de realització de l’estructura de formigó armat, en el nivell planta baixa. Per a la realització dels 3 blocs es va realitzar, l’excavació en desmunt i en fonaments en terreny compacte i en roca, l’estabilització del terreny amb bulons i ancoratges, i la realització de micropilots per a la seva fonamentació.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERACanNoguer015 CanNoguer016 CanNoguer020CanNoguer021CanNoguer017 DCIM101GOPRO CanNoguer019   CanNoguer022 CanNoguer025CanNoguer023 CanNoguer024  CanNoguer026 CanNoguer027 CanNoguer028